Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:18
-00:43:52
+00:29:58
5282 1141
K20 : 351
256 / 403
-00:30:32
+00:28:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii