Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:17
-00:39:53
+00:33:57
6392 1695
K30 : 832
254 / 350
-00:25:10
+00:26:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii