Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:08:27
-00:35:43
+00:38:07
7362 5119
M20 : 1277
10
239 / 289
-00:13:32
+00:31:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii