Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:51
-00:42:19
+00:31:31
5752 1373
K20 : 433
47 / 69
-00:18:11
+00:21:22
00:28:46
-00:19:58
+00:12:19
506 506
4 / 14
-00:10:42
+00:04:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii