Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:48
-00:30:22
+00:43:28
8050 2666
K20 : 869
258 / 278
-00:18:04
+00:37:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii