Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:34
-00:35:36
+00:38:14
7381 2255
K20 : 733
230 / 278
-00:23:18
+00:32:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii