Karolina Żbikowska

GRUPA BIEGOWA UM
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:04
-00:35:18
+00:37:43
6729 2110
K20 : 556
2
197 / 233
-00:17:21
+00:36:33
01:02:07
-00:42:03
+00:31:47
5804 1395
K20 : 442
2
131 / 204
-00:19:50
+00:23:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii