Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:24
-00:27:35
+00:32:27
4865 1459
K30 : 335
222 / 277
-00:24:47
+00:26:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii