Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:20
-00:32:50
+00:41:00
7789 2503
K40 : 405
110 / 123
-00:17:19
+00:33:39
00:36:50
-00:11:54
+00:20:23
1831 1831
13 / 14
-00:05:26
+00:11:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii