Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:12:02
-00:32:08
+00:41:42
7870 2558
K20 : 840
2
190 / 204
-00:09:55
+00:33:27
00:37:08
-00:11:36
+00:20:41
1863 1863 1
47 / 49
-00:03:53
+00:13:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii