Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:29
-00:37:41
+00:36:09
6945 2010
K20 : 647
128 / 152
-00:13:08
+00:34:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii