Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:47
-00:12:12
+00:47:50
6147 2256
K25 : 499
232 / 235
-00:01:07
+00:47:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii