Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:01
-00:20:58
+00:39:04
5696 1963
K30 : 464
246 / 268
-00:15:07
+00:33:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii