Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:42
-00:29:17
+00:30:45
4560 1295
K30 : 298
188 / 268
-00:23:26
+00:25:31
00:29:38
-00:19:06
+00:13:11
674 674
31 / 92
-00:13:10
+00:06:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii