Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:11
-00:34:59
+00:38:51
7479 2316
K20 : 751
140 / 152
-00:10:26
+00:37:35
00:33:08
-00:15:36
+00:16:41
1315 1315
19 / 26
-00:04:54
+00:11:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii