Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:27
-00:36:43
+00:37:07
7151 5023
M20 : 1259
81 / 94
-00:14:32
+00:28:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii