Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:49
-00:39:21
+00:34:29
6546 1784
K30 : 869
312 / 404
-00:26:37
+00:26:09
00:28:59
-00:19:45
+00:12:32
547 547
30 / 99
-00:12:23
+00:05:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii