Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:45
-00:34:25
+00:39:25
7578 2378
K20 : 773
239 / 278
-00:22:07
+00:33:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii