Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:11
-00:33:59
+00:39:51
7629 2407
K40 : 389
117 / 129
-00:17:57
+00:36:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii