Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:03
-00:39:45
+00:29:09
4217 1017
K30 : 444
147 / 238
-00:30:29
+00:26:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii