Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:18
-00:39:52
+00:33:58
6402 1703
K20 : 542
144 / 204
-00:17:39
+00:25:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii