Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:24
-00:42:10
+00:34:47
6615 1206
162 / 207
-00:19:02
+00:28:17
01:03:12
-00:45:03
+00:33:19
4568 689
106 / 155
-00:24:05
+00:21:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii