Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:47
-00:42:23
+00:31:27
5730 1365
K30 : 684
246 / 356
-00:34:44
+00:22:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii