Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:14
-00:37:56
+00:35:54
6885 1976
K30 : 964
308 / 377
-00:28:26
+00:35:54
00:30:19
-00:18:25
+00:13:52
798 798
37 / 106
-00:15:06
+00:08:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii