Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:26
-00:33:13
+00:38:14
3858 1146
K45 : 167
117 / 140
-00:33:13
+00:29:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii