Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:22
-00:22:48
+00:51:02
8503 2968
K30 : 1416
375 / 377
-00:13:18
+00:51:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii