Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:27
-00:37:43
+00:36:07
6934 4931
M20 : 1235
104 / 126
-00:13:03
+00:32:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii