Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:05
-00:44:57
+00:34:23
5975 1809
K30 : 838
265 / 329
-00:26:36
+00:29:01
00:34:34
-00:14:10
+00:18:07
1560 1560
67 / 92
-00:08:14
+00:11:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii