Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:41
-00:40:29
+00:33:21
6208 1599
K40 : 251
215 / 293
-00:38:26
+00:22:22
00:31:58
-00:16:46
+00:15:31
1091 1091
30 / 59
-00:13:04
+00:07:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii