Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:23
-00:38:47
+00:35:03
6668 4820
M20 : 1207
99 / 126
-00:14:07
+00:31:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii