Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:34
-00:37:48
+00:35:13
6286 1867
K30 : 890
262 / 332
-00:33:14
+00:29:31
00:29:17
-00:19:27
+00:12:50
612 612
41 / 99
-00:13:28
+00:04:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii