beata szymańska

Better Body Studio
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:00:58
-00:43:12
+00:30:38
5475 1243
K20 : 392
10
267 / 403
-00:29:52
+00:29:31
00:26:54
-00:21:50
+00:10:27
255 255 1
13 / 92
-00:15:54
+00:03:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii