Aleksandra Czubak

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:28:47
-00:19:57
+00:12:20
507 507 2 1
3 / 15
-00:11:43
+00:02:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii