Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:52
-00:37:18
+00:36:32
7041 2074
K20 : 671
55 / 68
-00:20:19
+00:29:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii