Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:00
-00:28:59
+00:31:03
4628 1333
K30 : 309
216 / 311
-00:15:32
+00:26:36
01:02:05
-00:42:05
+00:31:45
5796 1392
K30 : 695
288 / 438
-00:28:29
+00:21:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii