Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:28
-00:23:54
+00:49:07
7889 2853
K30 : 1313
330 / 333
-00:16:34
+00:43:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii