Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:52
-00:21:18
+00:52:32
8533 2990
K20 : 961
276 / 278
-00:09:00
+00:46:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii