Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:55
-00:34:27
+00:38:34
6890 2207
K30 : 1045
291 / 346
-00:22:59
+00:38:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii