Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:21
-01:02:24
+00:17:35
661 635
24 / 260
-00:44:36
+00:10:57
00:52:34
-00:55:41
+00:22:41
1800 1664
78 / 260
-00:44:52
+00:17:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii