Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:08
-00:42:54
+00:36:26
6321 2008
K50 : 72
57 / 72
-00:15:44
+00:26:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii