Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:58
-00:47:56
+00:33:00
6522 4832
263 / 356
-00:20:12
+00:26:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii