Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:12
-00:39:58
+00:33:52
6361 1680
K20 : 533
306 / 403
-00:26:38
+00:32:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii