Dorota Kilińska

PGB Sportowa Paczka
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:57:18
-00:52:36
+00:28:20
4913 949 4
46 / 81
-00:22:52
+00:13:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii