Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:46
-00:36:24
+00:37:26
7229 5059
M20 : 1265
166 / 204
-00:14:11
+00:29:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii