Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:22
-00:35:48
+00:38:02
7345 2235
K20 : 723
352 / 403
-00:22:28
+00:36:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii