Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:20
-00:14:39
+00:45:23
6066 2197
K25 : 486
223 / 227
-00:08:47
+00:40:46
00:51:45
-00:58:09
+00:22:47
2790 282
86 / 287
-00:32:34
+00:18:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii