Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:02
-00:43:08
+00:30:42
5487 1247
K20 : 394
1
269 / 403
-00:29:48
+00:29:35
00:57:36
-00:52:18
+00:28:38
5046 1010 3
217 / 394
-00:33:03
+00:20:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii