Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:16:22
-00:32:23
+00:47:36
6689 5181
253 / 260
-00:14:35
+00:40:58
01:12:43
-00:35:32
+00:42:50
5898 4674
241 / 260
-00:24:43
+00:37:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii