Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:22
-00:30:48
+00:43:02
8001 2635
K30 : 1247
350 / 373
-00:15:44
+00:39:14
01:07:01
-00:42:53
+00:38:03
7717 2417
338 / 388
-00:22:52
+00:35:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii