Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:49
-00:43:05
+00:37:51
7682 2402
307 / 356
-00:15:21
+00:31:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii